Приветствую Вас Гость | RSS Регистрация | Вход

Темы для Юкоз

  Поделиться

  Меню сайту
  Категорії разділу
  Мои статьи [6]

  Вхід на сайт


  Пошук

  Корисні посилання
 • МОН України
 • Україномовний контент
 • ЗНВК№63 на YouTube
 • Інтерактивне навчання. Видавництво"Ранок"
 • ЗНВК№63 НА FACEBOOK
 • Запорізький навчально-виховний комплекс 63
 • Соціально-психологічна служба Запорізького навчально-виховного комплексу 63
 • ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №63 -СТОРІНКА НА FACEBOOK

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Главная » Статьи

  Всего материалов в каталоге: 6
  Показано материалов: 1-6

  Актуальність проблеми збереження здоров'я постала з появою першого хворого. Природно, зміна світоглядних установок призводила до докорінних змін в життєдіяльності суспільства, проте головною і незмінною метою і сенсом життя кожної людини була і залишається проблема збереження здоров’я підростаючого покоління.
  Аналіз досліджень з проблеми формування здоров’язберігаючого освітнього середовища через реалізацію здоров’язберігаючих освітніх технологій в навчально-виховному процесі (Антонова Л.Н., Борисова І.П., Науменко Ю. В., Севрук А.І., Вайнер Е.Н., Смірнов Н.К., Сонькін В.Д. , Серіков В.В. , Вашлаєва Л.П., Петров О.В., Паніна Т.С та інші ), свідчить про спроби вчених переглянути загальні підходи до формування здоров’язберігаючого освітнього середовища, з’ясувати новий зміст, форми , методи реалізації даної проблеми в умовах сучасної ситуації в освітній сфері.
  Мои статьи | Просмотров: 1094 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014

  Сьогодні, в ситуації стрімких і не прогнозованих новацій, недосконалість системи навчання несприятливо відображається на стані здоров'я школярів і організації всього учбово-виховного процесу. Диференціація навчання найчастіше підміняється відбором дітей в перспективні і неперспективні профільні класи. При цьому ми мусимо пам'ятати, що кожна дитина має індивідуальну формулу розвитку і претендує на право педагогічного супроводу її індивідуального маршруту. В свій час ще Г.Песталоцци (1805) говорив про те, що при традіционно книжкових формах навчання, що складаються, відбувається незрозуміле «задушення» розвитку дітей, «вбивство» їхнього здоров'я. У наш час загальновизнано, що назріла невідкладна потреба в якісно іншому підході до виховання і навчання в освітніх установах.
  Мои статьи | Просмотров: 784 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014

  Сучасні організації, що функціонують у світі швидких змін і конкуренції, розробляють і використовують нові механізми для посилення своїх позицій. Одним з них є групова (командна) робота.
  Станом успішного функціонування команди є активна участь керівника на всіх етапах - від її формування до організації безпосередньої діяльності.
  Потрібно мати чітке подання про принципи командної роботи, про те, як команда функціонує й що необхідно почати для підвищення її ефективності.
  1. Команда керівника: сутність і зн
  Мои статьи | Просмотров: 490 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014

  Сьогодні в умовах глибоких змін у соціальному, економічному та полі¬тичному житті України постала проблема радикальної перебудови систе¬ми освіти, яка є основою розвитку особистості, суспільства, нації і держа¬ви, запорукою майбутнього, найбільш масштабною і людиноємною сферою суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної і наукової життєдіяльності.
  Виховання повинно виходити з необхідності розвитку у дітей рис, які до¬поможуть реалізувати себе як члена суспільства, як неповторну індивіду¬альність зі своїми специфічними запитами, індивідуальними планами самореалізації, творення власної концепції життєтворчості.
  Пріоритетним у виховній роботі є забезпечення всебічного й гармоній¬ного
  розвитку особистості, самовиховання й самореалізації, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи повинна бути спрямована на:
  виховання духовності, становлення моральних орієнтирів;
  розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих
  здібностей.
  Мои статьи | Просмотров: 461 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014

  Розрив між освітою з усіма її провідними компонентами (мета, структура, зміст, методи навчання) й умовами життя суспільства, які різко змінилися в останні 2 — 3 десятиліття, обумовлений, насамперед, об'єктивними причинами. Головна з них — початок переходу від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку, з чим пов'язане й стирання чіткої межі між фізичною та розумовою працею, й інтелектуалізація, й комп'ютеризація праці та неприйнятність функціональної неграмотності тощо. Дуже важливо й те, що в епоху НТР у більшості країн світу середня школа перетворилася з елітарної на масову. Все це означає, що змінилося соціальне замовлення суспільства до освітніх систем. Кризові явища в освіті, хоча й по-різному, охопили всі країни світу, в тому числі й Україну [1, 4]. Незадоволення результатами шкільної освіти призводить до необхідності її реформування. Вимогою часу стає глобальна освіта. Її трактують як спеціальну сферу життя людства, в якій під контролем суспільства формуються зовнішні і внутрішні умови для розвитку особистості в процесі освоєння цінностей як національної, так та світової культури. Інакше кажучи, головна ідея глобальної освіти — це ідея формування вільної особистості та світу в цілому.
  В книжці «Школа для XXI століття. Пріоритети реформування освіти» американський педагог Філіп С. Шлехти, посилаючись на опитування багатьох бізнесменів, роботодавців, підкреслює, що на запитання: «Чого ви хочете від школи?» отримував одну й ту саму відповідь: «Нам потрібні люди, які вміють учитися самостійно». Це зрозуміло: якщо учень знає, як учитися, здатен досягати мети, якщо він уміє працювати з книжкою, отримувати знання від учителя, шукати і знаходити необхідну інформацію, щоб вирішувати ті чи інші проблеми, використовувати для цього найрізноманітніші джерела інформації, то йому набагато легше буде підвищувати свій професійний рівень за необхідності перекваліфіковуватися, набути будь-яких необхідних додаткових знань, — а саме це є потребою сучасного життя. Звісно, домогтися цього значно важче, ніж навчити учнів чигати, писати, рахувати і засвоїти суму знань з різних предметів.
  Мои статьи | Просмотров: 1580 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014

  Часом суспільне життя породжує проблеми які стають на заваді успішного просування молоді до осяяної мети. Суспільні протиріччя надихають одних і пригнічують інших. По закінченні школи підлітки виявляються неготовими до дорослого життя, їм бракує певних навичок, які б допомогали долати труднощі, що виникають. Система освіти, незважаючи на значні перетворення, лишається неспроможною задовольнити всі потреби підростаючого покоління. Причина цього, насамперед, полягає у тому, що традиційна освіта спирається на знання, в той час, коли, бурхливий розвиток світу потребує, в значній мірі, певних навичок, які допомагають успішно подолати всі перепони на життєвому шляху (навички прийняття рішення й навички рішення проблем; навички творчого та критичного мислення; навички контактування та спілкування; навички самосвідомості та емпатії; навички управління емоціями і стресами тощо). Невміння протистояти тиску соціуму нерідко породжує проблему наркотичної залежності молоді.
  Поряд з тим, вищи навчальні заклади педагогічного напрямку продовжують готувати педагогів на традиційних засадах, внаслідок чого вони виявляються неготовими до сучасних вимог навчання дітей.
  Зазначені протиріччя призводять до зниження результативних показників навчання, зменьшують мотиваційну складову, як у праці педагогів, так і дітей. Саме тому питання підготовки педагогів до формування життєвих навичок підлітків потребує обґрунтування певних організаційно-педагогічних умов, які б позитивно позначилися на процесі становлення особистості підростаючого покоління.
  Мои статьи | Просмотров: 523 | Добавил: Dialupii | Дата: 20.01.2014